Bài ca dao Trung hoa về 24 thời tiết trong năm Âm lịch

Bài ca dao Trung hoa về 24 thời tiết trong năm Âm lịch

Bài ca dao Trung hoa về 24 thời tiết trong năm Âm lịch

Bài ca dao Trung hoa về 24 thời tiết trong năm Âm lịch

Bài ca dao Trung hoa về 24 thời tiết trong năm Âm lịch
Bài ca dao Trung hoa về 24 thời tiết trong năm Âm lịch
Bài ca dao Trung hoa về 24 thời tiết trong năm Âm lịch
Xin giới thiệu đến Quí vị bài viết của anh Phạm Huê, khóa 4KS.

Các bạn,
 
Nếu như bạn nào trước kia có học Hàng Hải hoặc gia đình làm nghề Nông thế nào cũng biết qua 24 thời tiết trong năm theo âm lịch nhưng mấy ai đã thuộc được tất cả chứ? Mỗi một thời tiết cách nhau 15/16 ngày mang nhân cho 24 sẽ ra 365 ngay trong một năm. Tôi sưu tầm và biết được người TH đã có một bài ca dao đọc cho dễ nhớ nên mang gởi đến cho quí doc chơi đỡ buồn như sau:
Xuân Vũ Kinh Xuân Thanh Cốc Thiên
Hạ Mãn Mang Hạ Thử Tương Liên
Thu Xứ Lộ Thu Hàn Sương Giáng
Đông Tuyết Tuyết Đông Tiểu Đại Hàn
 
đọc theo thứ tự là
 
Lập Xuân, Vũ Thủy, Kinh Chấp, Xuân Phân, Thanh Minh, Cốc Vũ.
Lập Hạ, Tiểu Mãn, Mang Chủng, Hạ Chí, Tiểu Thử, Đại Thử.
Lập Thu, Xử Thử Bạch Lộ Thu Phân, Hàn Lộ, Sương Giáng
Lập Đông, Tiểu Tuyết, Đại Tuyết, Đông Chí, Tiểu Hàn, Đại Hàn
Như vậy nếu đọc thuộc bài ca dao 28 chữ này thì bạn sẽ đọc vanh vách 24 thời tiết trong năm và bạn sẽ dự đoán được khí hậu của từng giai đoạn trong năm. Chỉ tiết địa lý VN không nằm trong vùng ôn đới cho nên không đuoc trúng cho mấy, nếu như người nào sống ở Châu Âu hoặc Bắc Mỹ thì sẽ may mắn trùng hợp hơn.
 
Phạm Huê đây mà.

Đăng lúc: 09:32:50 AM | 08-02-2024 | Đã xem: 347


Bài viết cùng chuyên mục


Giới thiệu

Tin tưc và sự kiện

backtop