Tin tức - GIA ĐÌNH HÓA HỌC

Tin tức - GIA ĐÌNH HÓA HỌC

Tin tức - GIA ĐÌNH HÓA HỌC

Tin tức - GIA ĐÌNH HÓA HỌC

Tin tức - GIA ĐÌNH HÓA HỌC
Tin tức - GIA ĐÌNH HÓA HỌC

Xin giơi thiệu những hình ảnh ngày xưa dưới mái Trường Cao Đẳng Hóa Học.

Xem tiếp »

Chủ nhật thứ nhì sau Tết nguyên đán, đầu xuân 1997, các CSV Hóa học đã có buổi họp mặt (lần thứ hai sau 1975) tại Nhà hàng Rạng đông đường Cách mạng Tháng 8 - Quận 1 HCMC.

Xem tiếp »

Giới thiệu

Tin tưc và sự kiện

backtop