TIN TIÊU ĐỀ
Tham quan cùng Thầy Phan Thanh Lưu.-

Ngày 11 tháng 1.2018, GDHH có một ngày đi tham quan Làng Cổ Phước Lộc Thọ - Công viên các Kỳ quan Thế giới thu nhỏ và thăm vườn nhà anh Trần Quan Danh, khóa 3CS, ở Huyện Đức hòa và Bến lức, thuộc Tỉnh Long an.
Đăng vào lúc : 03:52 PM | 12/01/2018 | Chuyên mục Hoạt động

02. thumbnail (3)_R.jpg

Hình 1.- Điểm thứ nhất: Làng Cổ Phước Lôc Thọ.

02. thumbnail (3)_R2.jpg

Hình 2- Trước cổng Làng Cổ. Từ trái qua.
Hàng trước: Nguyệt Ánh (7CS) - Ngọc (BX Lưu) - Thơ (3CS) - Hảo (5CS) - Thanh Chúc (HC82) - Lê Lệ BH75) - Xuân (Bh) - Mỹ Lệ (BH75).
Hàng sau: Bền - Thắng (OX Thơ) - Thầy Phan Thanh Lưu - Nga (BX Bền) - Danh (3CS) - An (3CS) - Thu (BH75) - Hạnh Phúc (10CS) - Lưu (7CS) - Ánh Nguyệt (BH75) - Merry Phượng (BH75) - Trần Bá (5CS) - Thúy Phượng (BH75).

03. DSC00265b-R.jpg

Hình 3.- Trước cổng tam quan 6 cột: Thầy Phan Thanh Lưu - Hảo - Ngọc - Nga.

04. DSC06486 (2)-R.jpg

Hình 4.- Bảng giới thiệu Nhà Rường 104 cột.

05. DSC00237b-R.jpg

Hình 5- Bên trong nhà Rường.

06. DSC06491-R.jpg

Hình 6.- Anh Trần Bá ngồi thử trên bàn cổ.

07. DSC00247b-R.jpg

Hình 7.- Qua cầu. Ánh Nguyệt - Thúy Phượng - Lê Lệ - Lạng (1CS) - Thuyên (con Lê Lệ).

08. DSC06500 (2)-R.jpg

Hình 8.- Bảng giới thiệu nhà cổ Trung bộ.

09. DSC00236b-R.jpg

Hình 9.- Thầy Phan Thanh Lưu - anh Danh.

10. DSC06498 (2)-R.jpg

Hình 10.- Thầy Lưu - Danh - Bá - Thơ (khuất) - An (3CS)

11. DSC06503 (2)-R.jpg

Hình 11.- Bảng giới thiệu nhà Tứ giác Bát Dần.

12. DSC06504 (3)-R.jpg

Hình 12.- Bên trong nhà Tứ giác Bát Dần.

13. DSC06506 (2)-R.jpg

Hình 13.- Thầy Lưu và anh Danh.

14. DSC06508 (2)-R.jpg

Hình 14.- Thầy Lưu - anh Danh - anh Lạng.

15. DSC06509 (2)-R.jpg

Hình 15.- Thêm các bạn nữ: Thu - Lê Lệ - Hạnh Phúc - M.Phượng.

16. DSC06510 (2)-R.jpg

Hình 16.- Lê Lệ - M.Phượng - Thu - Thúy Phượng - Xuân - Thanh Chúc

17 DSC00254b-R.jpg

Hình 17.- Thêm ảnh bên trong nhà Tứ giác Bát Dần.

18. DSC06533 (3)-R.jpg

Hình 18.- Bên giếng cổ.

19. DSC06535 (3)-R.jpg

Hình 19.- Lên nhà Thủy tạ.

20. DSC06536 (3)-R.jpg

Hình 20.- Dừng chân cùng nai tơ.

21. DSC06538 (2)-R.jpg

Hình 21.- Trước một ngôi nhà cổ khác.

22. DSC06537 (2)-R.jpg

Hình 22.- Nhà lầu cổ.

23. DSC06539 (5)-R.jpg

Hình 23.- Bên gốc cổ thụ.

24. DSC06540 (2)-R.jpg

Hình 24.- Phi ngựa vào cổng tam quan.

25. DSC06543 (2)-R.jpg

Hình 25.- Từ trái qua: Merry Phượng - Thu - Mỹ Lệ - Thúy Phượng - Lê Lệ - Ngọc Xuân - Ánh Nguyệt - Thanh Chúc (HC82) - Hạnh Phúc (10CS)

26. DSC06494 (2)-R.jpg

Hình 26.- Anh chị Lưu.

27. DSC06552-R.jpg

Hình 27.- Cùng sát cánh bên nhau.

28. DSC00263b-R.jpg

Hình 28.- Bền - Nga - Thơ - Ngọc - Mỹ Lệ - Hảo - An.

29. DSC06556 (2)-R.jpg

Hình 29.- Bên xe trâu.

Hinh 30.jpg

Hình 30.- Xích đu.

31. DSC00273b-R.jpg

Hình 31.- Nghỉ chân trên ghế đá.

32. DSC06557 (2)-R.jpg

Hình 32.- Ngồi chơi bên bờ hố.

33. DSC06480 (2)-R.jpg

Hình 33.- Trong sân nhà hàng.

34. DSC06560-R.jpg

Hình 34.- Dùng bữa trưa.

35. DSC06478 (2)-R.jpg

Hình 35.- Lên xe di chuyển qua điểm tham quan Các kỳ quan thế giới thu nhỏ

36. DSC00293b-r.jpg

Hình 36.- Bá - Thắng - Thơ - An - Thầy Lưu - Lạng - Danh.

37. DSC06568-R.jpg

Hình 37.- Lê Thị Lệ.

Hinh 38.jpg

Hình 38.- Hảo và Nga

39. DSC00282b-r2.jpg

Hình 39.- Thầy Phan Thanh Lưu.

40. DSC00286b-r2.jpg

Hình 40.- Anh chị Lưu.

41. DSC06598 (3)-R.jpg

Hình 41.- Nguyễn Thị Phượng (Merry Phượng)

42. DSC06591 (2)-R.jpg

Hình 42.- Phạm Thị Thu.

43. IMG_1928 (2)-R.jpg

Hình 43.- Có phải Vạn Lý Trường Thành?

44. DSC00299b-r.jpg

Hình 44.- Điểm tham quan thứ 3: vườn nhà anh Danh.

45. DSC00302b-r.jpg

Hình 45.- Anh Danh mời mọi người dùng dừa dứa để giải khát.

46. DSC00296b-r.jpg

Hình 46.- Mỹ Lệ cũng biết chặt dừa nữa.

47. DSC06618 (2)-R.jpg

Hình 47.- Thầy Lưu và quả dừa dứa

48. DSC06623 (2)-R.jpg

Hình 48.- Thêm chị Ngọc chặt dừa.

49. DSC00304b-r.jpg

Hình 49.- Mỹ Lệ nghỉ chân bên góc vườn.

50. DSC00306b-R.jpg

Hình 50.- Chuẩn bị lên xe về lại Tp.

51. IMG_0109b-R.jpg

Hình 51.- Thầy và trò nói lời tạm biệt sau chuyến đi.

GIA ĐÌNH HÓA HỌC
Địa chỉ: , , , Hồ Chí Minh
Hotline: 0918030699
Design by Phongcachsong.vn