TIN TIÊU ĐỀ
Ngày 20 tháng 11.2017 ở Mỹ.-

Ngày 20 tháng 11 2017 ở Mỹ, các Cựu Sinh viên Hóa học đã tổ chức Tri ân Thầy Cô và mừng sinh nhật Thầy Ngô Thế Hùng - Cô Đỗ Thị Thường Nga bạn Thúy Quỳnh (10CS).
Đăng vào lúc : 02:08 PM | 25/11/2017 | Chuyên mục Tin tức

01. SnhatThayHung-CoThuongNga-ThuyQuynh.jpg

Hình 1.- Từ trái qua phải. Hàng sau: A Quý - A Dũng - C Hạnh - C Thoa - C Hương - Thúy Quỳnh - Hà Ngô - A Bảo (Ô xã c Hương) - A Trọng.
Hàng trước: Cô Thường Nga - Cô Loan - Thầy Ngô Thế Hùng - Thầy Phan Phải - C Hiên - Thu Dung - C Loan - A Đắc.

02. Sinh nhật Thay Hung-CoThuongNga-ThuyQuynh.jpg

Hình 2.- Thêm a Hùng (hàng sau thứ 8)

IMG_1548-ThayHungvaCoThuongNgacatbanh.jpg

Hình 3.- Cô Thường Nga - Thúy Quỳnh - Hà Ngô - Cô Loan - Thầy Ngô Thế Hùng.

IMG_1549-ThayHungvaCoThuongNgacatbanh.jpg

Hình 4.- Cắt bánh Sinh nhật.

IMG_1550-ThayHungvaCoThuongNgacatbanh.jpg

Hình 5.- Cắt bánh sinh nhật.

IMG_1551-ThayHungvaCoThuongNgacatbanh.jpg

Hình 6.- Cắt bánh và tặng quà.

IMG_1552_Tang qua va dot nen.jpg

Hình 7.- Cắt bánh và tặng quà.

IMG_1553-Tang qua va dot nen.jpg

Hình 8.- Cắt bánh và tặng quà.

IMG_1554-Tang qua va dot nen.jpg

Hình 9.- Cắt bánh và tặng quà.

IMG_1555-Tang qua va dot nen.jpg

Hình 10.- Cắt bánh và tặng quà.

IMG_1556- Tang qua va dot nen.jpg

Hình 11.- Cắt bánh và tặng quà.

IMG_1564-AnhDung-ChiHanh.JPG

Hình 12.- Anh Dũng và Chị Hạnh.

IMG_1566-TuyenbolydovaTrianThayCo.jpg

Hình 13.- Tri ân Thầy Cô.

IMG_1570-TuyenbolydovaTrianThayCo.jpg

Hình 14.- Tri ân Thầy Cô.

IMG_1573-TuyenbolydovaTrianThayCo.jpg

Hình 15.- Tri ân Thầy Cô.

IMG_1575- TuyenbolydovaTrianThayCo.jpg

Hình 16.- Tri ân Thầy Cô.

GIA ĐÌNH HÓA HỌC
Địa chỉ: , , , Hồ Chí Minh
Hotline: 0918030699
Design by Phongcachsong.vn